Organizational capacity in local community of interest organizations: Abstract for the session on Population Decline

Vertaalde titel van de bijdrage: Organiserend vermogen van dorpsbelangenverenigingen

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organiserend vermogen van dorpsbelangenverenigingen : Abstract for the session on Population Decline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences