Organization theory and philosophy: dissolving the realism-constructivism debate

Vertaalde titel van de bijdrage: Organisatietheorie en filosofie: het realisme-constructivisme debat opgelost

Jac Christis

  Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

  175 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Organisatietheorie en filosofie: het realisme-constructivisme debat opgelost'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology

  Economics, Econometrics and Finance

  Arts and Humanities