Oral medicine 5. Voedingsadviezen bij en psychosociale aspecten van smaak- en reukstoornissen

A. Vissink, Harriët Jager-Wittenaar, A. Visser, F.K.L. Spijkervet, R. Weissenbruch, A. van Nieuw Amerongen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Smaak- en reukstoornissen kunnen leiden tot gewichtsverlies en soms tot gewichtstoename. Daarom vormt voedingsvoorlichting een essentieel onderdeel van de begeleiding en behandeling van een patiënt met een smaak- en reukstoornis. Bij reuk- en smaakstoornissen dient onderscheid te worden gemaakt tussen algemene voedingsadviezen en voedingsadviezen tijdens en na behandeling van een oncologisch proces door radio- en/of chemotherapie hiervan. Voedingsadviezen dienen ter verbetering van de voedingstoestand en het welbevinden van de patiënt. Bij ernstige problemen met de verwerking van een reuk- en/of smaakstoornis kan psychosociale ondersteuning worden overwogen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)208-211
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Keywords

  • smaakstoornissen
  • reukstoornissen
  • voedingsadviezen
  • gewichtsverlies

Citeer dit