Oral medicine 4. Klinische aspecten, gevolgen en behandeling van smaak- en reukstoornissen

A. Vissink, Harriët Jager-Wittenaar, A. Visser, F.K.L. Spijkervet, R. Weissenbruch, A. Nieuw Amerongen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1380 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de reuk- en smaakperceptie.
Veel chemosensorische stoornissen die leiden tot een
gestoorde smaak zijn in feite reukstoornissen. Aandacht vragende
oorzaken van chemosensorische stoornissen zijn veroudering, het
gebruik van medicamenten, natuurlijke eiwitten, het mondbrandsyndroom,
nervustrauma’s, beluchtingsproblemen ter hoogte van
het reukzintuig, beschadiging van het reukepitheel en oncologische
aandoeningen of de behandeling daarvan. Een chemosensorische
stoornis heeft gevolgen voor het genot van voedingsmiddelen
en het psychisch welbevinden, kan leiden tot gewichtsverlies of
gewichtstoename en tot te weinig inname van vitaminen en mineralen.
De behandeling van een chemosensorische stoornis kan
bestaan uit medicatie, een chirurgische correctie, verbetering van
de mondgezondheid, reukrevalidatie en voedingsadviezen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)155-162
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Keywords

  • reukstoornissen
  • smaakstoornissen

Citeer dit