Opvangbekken voor regenwater met zuiverende dijk in Oostzaan

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de gemeente Oostzaan is een opvangbekken voor regenwater gerealiseerd waarbij het regenwater vertraagd, via een ‘zuiverende dijk’, in het oppervlaktewater terecht komt. De dijk maakt deel uit van een innovatief watersysteem, dat is aangelegd op het nieuwe bedrijvenpark De Bombraak in de gemeente Oostzaan. Speciale steensoorten in de dijk en het wateropvangbekken zuiveren het regenwater, zodat de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil blijft.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume45
Nummer van het tijdschrift11
StatusSubmitted - 2013

Keywords

  • regenwateropvang
  • waterzuivering
  • dijken
  • filtering

Citeer dit