Operational modeling of a sustainable gas supply chain

Jan Bekkering, A. A. Broekhuis, Wim van Gemert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Operational modeling of a sustainable gas supply chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences