Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy

Evert Bisschop Boele, Kees van der Meer

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

557 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts and Humanities

Keyphrases