Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy

Evert Bisschop Boele, Kees van der Meer

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

552 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verslag van een onderzoek waarin de lespraktijk van muziekdocent Johan 't Hart werd onderzocht. Centraal staat de vraag: is die praktijk te karakteriseren als een vorm van 'idiocultureel muziekonderwijs'?
Vertaalde titel van de bijdrageOn the road towards idiocultural music education: A case study
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)54-69
TijdschriftCultuur + educatie
Volume18
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 28 nov. 2019

Keywords

  • muziekonderwijs
  • idiocultureel muziekonderwijs
  • kunsteducatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit