Op weg naar het complete business model

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  In conventionele business modellen komen niet alle gecreëerde waarden terug. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in het vakgebied en er bestaan meerdere initiatieven die voorstellen doen voor nieuwe vormen van business modellen. Deze nieuwe business modellen lijken echter nog niet de slag te hebben gemaakt van strategisch naar operationeel niveau.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCM
  StatusPublished - 9 mrt. 2017

  Keywords

  • financieel management
  • duurzaamheid
  • businessmodellen

  Citeer dit