Onze verborgen CO2-voetafdruk

Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

Samenvatting

Iedereen weet het ondertussen. De emissies van Volkswagen diesels zijn in de praktijk veel hoger dan volgens de officiële meetprocedure wordt vastgesteld . De maatschappij spreekt hier schande van, rechtszaken zijn aangekondigd en inmiddels heeft Volkswagen aangegeven dat ze een einde maakt aan deze praktijken. Wat maar weinigen beseffen is dat er met onze nationale broeikasgasemissie ongeveer hetzelfde aan de hand is.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 15 okt. 2015

Keywords

  • klimaat
  • energietransitie
  • co2

Citeer dit