Onze economie maakt niet alleen ziek, ze doodt zelfs mensen

Onderzoeksoutput: Other contributionPopular

133 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het coronavirus heeft tot nu toe wereldwijd ongeveer 1,8 miljoen slachtoffersgeëist. De klimaatverandering leidt mogelijk deze eeuw tot ongeveer 9,3miljoen doden per jaar. Om dat te voorkomen is een verandering van onseconomische denken nodig, stelt Egbert Dommerholt, lector biobased business valorization aan de Hanzehogeschool Groningen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaNederlands Dagblad
UitgeverNederlands Dagblad
StatusPublished - 5 jan. 2021

Keywords

  • economie
  • duurzaamheid
  • welvaart
  • gezondheid
  • klimaatverandering
  • economische transitie
  • waardentransitie

Citeer dit