Ontwikkeling van kennisdeling: een pleidooi voor kleinschalige doorontwikkeling van het EPD

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-28
TijdschriftHuisartsenservice magazine
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 26 mrt. 2013

Keywords

  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • dossiervorming
  • electronisch patienten dossier
  • documentatie
  • overdracht van zorg

Citeer dit