Ontwerpen in het hier en nu

Anke Coumans, Ingrid Schuffelers (Illustrator)

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het ontwerpen van de omgeving voor mensen met dementie zoeken participatief ontwerpers naar geëigende vormen van co-creatie. In het project De ontwerpende attitude is gezocht naar een benadering vanuit de kunsten die het mogelijk maakt dat een collaboratief ontwerpproces in de zorg op gang komt waarin niet alleen rekening wordt gehouden met de mens met dementie maar ook met de zorgverlener, de mantelzorger en de vrijwilliger
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)3-13
TijdschriftForum +
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 23 mei 2020

Keywords

  • ecologie van praktijken
  • ontwerpende attitude
  • participatief ontwerpen

Citeer dit