Ongedeeld, verbindend vakmanschap

Louis Polstra, Johny Vanschoren, Rik van Berkel, Martijn van Emmerik

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

319 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met deze paper willen we recht doen aan deze omissie. Na een uiteen-zetting van wat te verstaan onder vakmanschap van re-integratie-dienstverlening besteden we aandacht aan drie generieke vaardigheden die we in onze onderzoeken zijn tegengekomen. We illustreren dit aan de hand van onderzoek naar dienstverlening aan werkzoekenden en aan werkgevers. We ronden de paper af met een uiteenzetting over hoe de generieke vaardigheden een plek kunnen krijgen in scholing en professionalisering.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's24
StatusPublished - 2014

Keywords

  • gemeenten overheid
  • sociale diensten
  • re-integratie

Citeer dit