Onderzoeksvisie Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de actuele onderzoeksvisie van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen (als uitwerking van de Road Map van datzelfde centrum) als input voor de visitatie van het MvOvO in mei 2018
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMarian van Os Centrum voor Ondernemerschap Hanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 4 dec 2017

Keywords

  • ondernemerschap
  • digitalisatie
  • hrm
  • mkb
  • innovatie
  • innovatiewerkplaats
  • ecosystemen

Citeer dit