Onderzoeksvisie Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

210 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de actuele onderzoeksvisie van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen (als uitwerking van de Road Map van datzelfde centrum) als input voor de visitatie van het MvOvO in mei 2018
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
Aantal pagina's23
StatusPublished - 4 dec. 2017

Keywords

  • ondernemerschap
  • digitalisatie
  • hrm
  • mkb
  • innovatie
  • innovatiewerkplaats
  • ecosystemen

Citeer dit