Onderzoeksverslag Buurtwarmte: ‘Wijkscenario’s Aardgasvrij Paddepoel’

Kathelijne Bouw

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

411 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze studie zijn vier scenario’s voor een aardgasvrije warmtevoorziening in de wijk Paddepoel doorgerekend: ‘all-electric’, ‘hybride’, ‘warmtenet’ en ‘waterstof’. In deze studie is een van de meest veelvoorkomende woningtypen in de wijk, een rijtjeswoning uit de jaren ’60 of ’70, als uitgangspunt genomen. Vervolgens zijn de investeringskosten, kostenbesparing, haalbaarheid, CO2-emissiereducties en kosteneffectiviteit (indicatoren) per scenario in kaart gebracht. Hierbij zijn varianten gemaakt die isolatie, zonnepanelen en subsidies wel of niet meerekenen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's36
StatusPublished - 10 jan. 2019

Keywords

  • wijkscenario's
  • warmtetransitie
  • woningen
  • aardgasvrij

Citeer dit