Onderzoeksresultaten 4 jaar monitoring randvoorzieningen

Floris Boogaard, G. Stockel, R Bos, E.R.T. de Graaf

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  In 2009 zijn de gemeente Bergen, HHNK en Tauw een uitgebreid onderzoek gestart naar het functioneren van 2 compacte randvoorzieningen (TAST 1 en 2) met screens en lamellen. Dit artikel beschrijft de voorzieningen en onderzoeksresultaten omtrent de behaalde rendementen en het benodigde onderhoud. Tevens wordt teruggekeken naar de 5 jaar geplande emissiemaatregelen en de daadwerkelijk behaalde emissiereductie.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)22-24
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
  Volume20
  Nummer van het tijdschriftnovember
  StatusPublished - nov. 2013

  Keywords

  • rioolwater
  • bezinkingsvijvers
  • rendement
  • gemeenten overheid
  • waterschappen

  Citeer dit