Onderzoeksresultaten 4 jaar monitoring randvoorzieningen

Floris Boogaard, G. Stockel, R Bos, E.R.T. de Graaf

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

In 2009 zijn de gemeente Bergen, HHNK en Tauw een uitgebreid onderzoek gestart naar het functioneren van 2 compacte randvoorzieningen (TAST 1 en 2) met screens en lamellen. Dit artikel beschrijft de voorzieningen en onderzoeksresultaten omtrent de behaalde rendementen en het benodigde onderhoud. Tevens wordt teruggekeken naar de 5 jaar geplande emissiemaatregelen en de daadwerkelijk behaalde emissiereductie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-24
Aantal pagina's2
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume20
Nummer van het tijdschriftnovember
StatusPublished - nov 2013

Keywords

  • rioolwater
  • bezinkingsvijvers
  • rendement
  • gemeenten overheid
  • waterschappen

Citeer dit