Onderzoeksrapport Leefbaarheid Westerbroek vanuit inwonersperspectief: Dorpsvisie 2023-2033

Femke Pot, Hiska Ubels

Onderzoeksoutput: ReportOther research output

202 Downloads (Pure)

Samenvatting

De dorpsvereniging van Westerbroek legt ieder 10 jaar wensen en verwachtingen van inwoners ten aanzien van de leefbaarheid van hun leefomgeving vast in een dorpsvisie om er vervolgens -waar mogelijk- ook mee aan de slag te gaan. Dit jaar -2023- is de laatste Dorpsvisie 2012-2022 aan opvolging toe door een nieuwe dorpsvisie voor de periode 2023-2033. Dit onderzoeksrapport geeft de dorpsvereniging handreikingen vanuit inwonerperspectief voor het opstellen ervan. Het doel van een dorpsvisie is om een leidraad te vormen voor toekomstige beslissingen en acties die eraan bijdragen aan dat Westerbroek een prettige en leefbare plek is en blijft voor inwoners om te wonen, werken en recreëren.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's55
StatusPublished - 11 jul. 2023

Keywords

  • leefbaarheid
  • dorpen
  • inwoners

Citeer dit