Onderzoeksmethodologie in de bedrijfskunde

Jac Christis, Ben Fruytier

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  Samenvatting

  Het methodologieonderwijs wordt gedomineerd door het onderscheid tussen
  kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dat onderscheid is relevant voor fundamenteel onderzoek, maar de toepassing ervan op toegepast onderzoek leidt tot grote problemen en verwarring. Toegepast onderzoek start met een handelingsprobleem van de praktijk. In toegepast onderzoek wordt bestaande wetenschappelijke kennis toegepast op het analyseren en oplossen van praktijkproblemen. Fundamenteel onderzoek start met een kennisprobleem van de wetenschap en is gericht op het genereren van nieuwe wetenschappelijke kennis. Omdat je in toegepast onderzoek geen nieuwe wetenschappelijke kennis toetst, verschilt het design ervan ‘fundamenteel’ van dat van fundamenteel onderzoek.
  Toegepast onderzoek is natuurlijk per definitie praktijkgericht (in de betekenis
  van praktisch relevant), want start met een handelingsprobleem van de praktijk.
  Fundamenteel onderzoek kan, maar hoeft niet praktijkgericht (praktisch relevant)
  te zijn. Het onderzoek naar de destijds nog onbekende oorzaken van aids was
  fundamenteel van aard maar natuurlijk uitermate praktisch relevant. Dat geldt
  ook voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek op het gebied van gen- en
  nanotechnologie. Vandaar dat je wel een boek kunt schrijven over de methodologie van toegepast onderzoek en niet over de methodologie van praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek heeft, met andere woorden, geen eigen methodologie want kan ook fundamenteel zijn en toegepast onderzoek heeft dat wel.
  Het overgrote gedeelte van de onderzoeksliteratuur gaat over de methodologie
  van fundamenteel onderzoek. Dat levert grote problemen op voor studenten die
  in het kader van hun afstudeerscriptie toegepast onderzoek doen. In dit stuk
  behandelen we eerst die problemen aan de hand van het voorbeeld van een diagnostisch onderzoek. Vervolgens introduceren we een aantal onderscheidingen en ten slotte gebruiken we deze onderscheidingen voor een typologie van soorten onderzoek.
  Originele taal-2Dutch
  TitelOp zoek naar het andere
  Subtiteleen liber amicorum voor Hans Doorewaard
  RedacteurenJ. Achterbergh, P. Benschop, Y. Hendriks
  Plaats van productieDen Haag
  UitgeverijBoom Lemma Uitgevers
  Pagina's221-230
  ISBN van geprinte versie9789059319899
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • bedrijfskunde
  • organisatiekunde
  • onderzoek
  • methodologie

  Citeer dit