Onderzoeksleerlijn

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

401 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een goede leerkracht is een nieuwsgierige leerkracht die zichzelf en zijn omgeving kritisch kan bekijken en beoordelen. Vanuit die overtuiging heeft de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool vanaf dit schooljaar een zelfstandige leerlijn praktijkgericht onderzoek in het curriculum opgenomen. Vanaf het huidige schooljaar leren studenten elk studiejaar opbouwend de kneepjes van toegepast onderzoek zodat zij straks in hun eigen schoolpraktijk kunnen werken aan de duurzame verbetering van hun eigen vaardigheden en de kwaliteit van het onderwijs.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's3
StatusPublished - 2013

Keywords

  • pedagogische academies
  • toegepast onderzoek

Citeer dit