Onderzoeksagenda Breed Platform Arbeid

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

97 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Breed Platform Arbeid heeft in 2017-2018 een proces doorlopen om te komen tot een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Dit boekje vormt de weerslag van dit proces en het bevat de onderzoeksagenda zelf, plus voorstellen voor vervolg. Bij het verkennen van de thema’s die leven op het brede terrein van Arbeid zijn veel mensen uit het mbo en het werkveld betrokken geweest. Aan hen allen is dit boekje gericht
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's48
StatusPublished - 20 sep 2018

Keywords

  • arbeid
  • lectoraten
  • hrm
  • inclusie
  • onderzoek

Citeer dit