Onderzoek naar gebruik, waardering en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Slochteren

Coen van Atten, Marielle Bovenhoff, Jan Veuger

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

12 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek focust in eerste instantie op het gebruik van maatschappelijke voorzieningen binnen de gemeente Slochteren. In de gemeentevisie Slochteren 2020 staan de volgende vier thema’s centraal: Wonen, Werken, Leven en Meedoen. Dit onderzoek sluit aan bij de thema’s Leven en Meedoen, omdat de gemeente deze thema’s insteekt vanuit de perspectieven leefomgeving en voorzieningen (in het kader van vrije tijd, cultuur en recreatie). Voor het thema Meedoen gaat het om participeren in de samenleving in de breedste zin van het woord, waarbij maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs een rol spelen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's10
StatusPublished - 2013

Keywords

  • gemeenten
  • leefomgeving
  • voorzieningen
  • overheid

Citeer dit