Onderzoek Intergenerationele Armoede: voortgangsrapportage 2017-2019

Sanne Visser, Dirk Strijker, Arjen Edzes, Richard Rijnks

Onderzoeksoutput: BookAcademic

437 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland staat te boek als een welvarend land. Kinderen ontstijgen vaak het inkomensniveau van hun ouders. Toch zijn er generaties die het welvaartsniveau van hun ouders niet ontstijgen en, net als hun ouders, langdurig in armoede leven. Zowel in Nederland als in de Veenkoloniën neemt langdurige armoede toe over de periode 2014-2017. In de voormalige veenkoloniale gemeenten Emmen, Coevorden, Midden-Groningen, Stadskanaal en Pekela groeide het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen. Gezinnen die intergenerationeel arm zijn, leven langdurig in financiële armoede en vaak ook in sociale uitsluiting. Dit heeft negatieve effecten op het lichamelijk en psychisch welbevinden van gezinsleden en vaak ook op hun directe omgeving. Zowel kinderen als volwassenen ervaren het leven met minimale middelen als stressvol en beperkend. Daarnaast doen gezinnen in intergenerationele armoede minder mee in de maatschappij. Ze hebben minder vaak een baan, doen minder vaak aan vrijwilligerswerk en zijn meer geïsoleerd. Intergenerationele armoede vergroot daarmee niet alleen de afstand tot mogelijkheden en kansen, maar ook de afstand tussen groepen in de samenleving. Meer kennis van intergenerationele armoede kan interventies mogelijk maken die deze kloof kunnen verkleinen. Het langdurige karakter van intergenerationele armoede in de Veenkoloniën en haar unieke cultureel-geografische karakter geeft aanleiding om juist in dit gebied meer inzicht te krijgen in hoe gezinnen deze intergenerationele armoede ervaren. Anders dan in veel meer verstedelijkte gebieden in Nederland wordt de armoede in de Veenkoloniën namelijk niet primair veroorzaakt door inwoners met een migratie-achtergrond; het betreft hier vooral ‘witte Nederlanders’. Met dit onderzoek willen we de diversiteit van armoede in kaart brengen en onderzoeken wat er gedaan kan worden om deze situatie voor verschillende families te verzachten en te voorkomen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Aantal pagina's28
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • armoede
  • onderzoek
  • noord-nederland

Citeer dit