Onderzoek innovatieve infiltratievoorzieningen Arnhem

Floris Boogaard, Ruben Roelofs

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  174 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ruim 20 jaar geleden werden in Nederland de eerste wadi's aangelegd om regenwater vast te houden, te bergen en infiltreren en daarna pas af te voeren. Sinds die tijd heeft het 'omdenken' over de omgang met hemelwater in de openbare ruimte een grote vlucht genomen. In het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) is ten doel gesteld de leefomgeving zodanig in te richten dat deze de grillen van klimaatverandering voor ons kan opvangen. In de zomers van 2018 en van 2020 zijn er proeven uitgevoerd in Arnhem op vijf aangelegde regenwatertuinen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)22-25
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCiviele techniek : vakblad voor weg- en waterbouwers
  Nummer van het tijdschrift1/2
  StatusPublished - feb. 2021

  Keywords

  • klimaatadaptatie
  • watermanagement
  • wadi's

  Citeer dit