Onderzoek crowdfunding

Alwin de Boer, Terence Froma, Maarten Verheul

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

565 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eindrapport van het Honourstalent-programma van de Hanzehogeschool Groningen.
Het onderzoek beschrijft de beweegredenen en risico’s van crowdfunding bij het MKB. Door meerdere oorzaken zoals Bazel III zijn bedrijven op zoek naar alternatieve financieringsvormen. Crowdfunding is hier één van. In kaart is gebracht hoe grote banken omgaan met crowdfunding, welke positie crowdfunding bij grote banken heeft en wat de beweegredenen en risico’s zijn voor geldlener en geldverschaffer.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 11 jun. 2013

Keywords

  • mkb
  • financieel management
  • crowdfunding

Citeer dit