Onderwijs aan talentvolle studenten: de ontwikkeling en implementatie van het profiel van de excellente paramedicus.

Marjolein Heijne-Penninga, Inge Wijkamp, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

Presentatie Paper NVMO 2014, 6 november 2014.

Achtergrond
Veranderingen in de zorg, waarbij ingespeeld moet worden op een vergrijzende populatie en efficiëntie en effectiviteit steeds belangrijker worden, zorgen voor groeiende aandacht voor excellentie en het bevorderen van excellentie.1 Dit geldt zeker ook voor de paramedicus. Een manier om excellentie te bevorderen is het implementeren van honoursprogramma’s, programma’s in het Hoger Onderwijs voor talentvolle studenten die meer willen en kunnen dan hun reguliere opleiding biedt. Voor het vormgeven van honoursprogramma’s is het van belang te weten welke competenties horen bij een excellente professional, in dit geval de excellente paramedicus. In deze presentatie richten we ons op twee vragen: 1) Welke competenties beschrijven , volgens professionals, de excellente paramedicus? 2) Hoe beoordelen honours studenten het profiel van de excellente paramedicus, en hun eigen ontwikkeling in de competentiedomeinen van het profiel?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
StatusPublished - 6 nov. 2014
EvenementNederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) Congres 2014 - Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee, Netherlands
Duur: 6 nov. 20147 nov. 2014
http://www.nvmo.nl/nvmo_congres/nvmo_congres_2014

Conference

ConferenceNederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) Congres 2014
Land/RegioNetherlands
StadEgmond aan Zee
Periode6/11/147/11/14
Internet adres

Keywords

  • implementatie
  • honoursprogramma's
  • excellente professional
  • paramedici

Citeer dit