Ondernemerschap in het zorgonderwijs: een ontwikkeling naar klantgeoriënteerde kenniscentra?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-26
TijdschriftGezondheidszorg en Onderwijs
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mrt. 2003

Keywords

  • zorgsector
  • onderwijs

Citeer dit