Onder- versus bovengrondse infiltratievoorzieningen

Floris Boogaard, R. Wentink

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Infiltratievoorzieningen zijn onder te verdelen in bovengronds en ondergronds. Ondergronds wordt het water in buizen onder maaiveld naar waterbuffers geleid, waaruit het water naar de omringende grond en het grondwater kan infiltreren. De bovengrondse voorzieningen hebben een waterbuffer die zich aan het oppervlak bevindt. Het water wordt daar tijdelijk opgevangen om vervolgens in de bodem te infiltreren.
Originele taal-2Dutch
TitelNederland waterland
Pagina's79-82
StatusPublished - 2012

Keywords

  • waterafvoer
  • infiltratie

Citeer dit