Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

73 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verslag van een onderzoek waarin de lespraktijk van muziekdocent Johan 't Hart werd onderzocht. Centraal staat de vraag: is die praktijk te karakteriseren als een vorm van 'idiocultureel muziekonderwijs'?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)54-69
TijdschriftCultuur + educatie
Volume18
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 28 nov 2019

Keywords

  • muziekonderwijs
  • idiocultureel muziekonderwijs
  • kunsteducatie

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Op weg naar idiocultureel muziekonderwijs: een casestudy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit