On the construction of all factors of the model for factor analysis.

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the construction of all factors of the model for factor analysis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics