Omvang winkelmarkt in Nederland

Martin Stijnenbosch

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

2189 Downloads (Pure)

Samenvatting

De winkelmarkt in Nederland wordt door Martin Stijnenbosch, lector Vastgoed van het Kenniscentrum NoorderRuimte, beschreven. De thema's die onder andere aan bod komen, zijn: omvang winkelmarkt, leegstand winkelmarkt en omzet detailhandel.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's48
StatusPublished - 2014

Keywords

  • vastgoed
  • winkels
  • nederland

Citeer dit