Om tot adoptie te komen, gaat een innovatie gewoonlijk eerst door een diep dal

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-24
TijdschriftHuisartsenservice magazine
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 15 apr 2015

Keywords

  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • ondersteuners huisartsenpraktijk
  • innovatie
  • technologie
  • adoptie

Citeer dit