OCW in gesprek met leraren over regeldruk

Annette Klarenbeek, Jeanine Deen, Maartje Harmelink, Marije Zegwaard

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Regeldruk onder docenten is een zeer actueel thema. Er is een discourse analysis verricht naar de wijze waarop er door docenten hierover gepraat wordt. Data is verzameld door beleidsambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee te laten lopen met docenten in het onderwijs. Vervolgens is een discoursanalyse verricht. Hierbij is aandacht voor de wijze waarop mensen in gesprek met elkaar dingen doen met taal. De nadruk lag op de wijze(n) waarop medewerkers zelf praten over hoe zij regeldruk zich voorstellen. Onze resultaten laten zien dat er veel onduidelijk bestaat rond regelgeving en dat veranderingen te snel worden doorgevoerd. Ook de huidige organisatiestructuur wordt ter discussie gesteld.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantal pagina's38
StatusPublished - 2014

Keywords

  • werkdruk
  • docenten
  • discoursanalyse
  • regeldruk

Citeer dit