Objective and subjective predictors of perceived cleanliness in train stations

Martijn Vos, Mark van Hagen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Objective and subjective predictors of perceived cleanliness in train stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology

Keyphrases

Social Sciences