Nurses' application of the components of family nursing conversations in home health care: a qualitative content analysis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nurses' application of the components of family nursing conversations in home health care: a qualitative content analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences