Nijestee: leefbaarheid in uw wijk

Marleen van der Werff, Kasper Stoppels, Valesca van Dijk

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

206 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting van het project en onderzoek uitgevoerd in een aantal Groningse wijken voor woningcorporatie Nijestee. Getracht is om de leefbaarheid in deze wijken te verhogen door inzet van sportinterventies. Uitkomsten zijn gepubliceerd in het wijkblad.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's3
StatusPublished - 2013

Keywords

  • woningbouwverenigingen
  • leefbaarheid
  • sportstimulering

Citeer dit