Nieuwe verbintenissen: contouren van een ander meerstromenland

Leni Beukema, Ivo Kuijpers, Kick van der Pol

  Onderzoeksoutput: BookAcademic

  120 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de turbulentie waarin onze samenleving zich bevindt, staan zekerheden op vele terreinen ter discussie: het gaat om arbeid, zorg, wonen, mobiliteit, et cetera. Die terreinen zijn zodanig met elkaar verweven, dat het inmiddels niet meer volstaat om oplossingen op de oude, vertrouwde wijze te bedenken en uit te voeren. Ondertussen ontstaan er kansen voor vernieuwende projecten en zien we die vernieuwing ontstaan, zoals de inkoopcoöperaties voor energie maar ook buurtzorg laten zien.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijUitgeverij De Graaff
  Aantal pagina's132
  ISBN van geprinte versie978-90-822749-0-5
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • participatiewet
  • sociale zekerheid
  • decentralisatie

  Citeer dit