Nieuwe meetmethode brengt kwaliteit bodem wadi’s in kaart

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Omdat de oudste wadi in Nederland nu twintig jaar is, is oriënterend onderzoek
gedaan naar de bodemkwaliteit van dertig wadi’s. Het onderzoek is uitgevoerd met
de meettechniek XRF (X-ray Fluoresence). De XRF meet diverse elementen (waaronder zware metalen) door röntgenstralen uit te zenden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-27
TijdschriftLand + water
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusPublished - jun 2019

Keywords

  • meetmethoden
  • bodem
  • wadi's
  • bodemgesteldheid
  • xrf

Citeer dit