Nieuw-Balinge in 2011: Hoe waarderen inwoners van Nieuw-Balinge hun leefomgeving?

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

143 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van Vereniging Plaatselijk Belang De Vooruitgang in Nieuw-Balinge is onderzoek gedaan onder inwoners van Nieuw-Balinge (vanaf 6 jaar) hoe zij hun leefomgeving waarderen. In dit onderzoek zijn vier domeinen betrokken die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: het wonen en de woonomgeving, het voorzieningenniveau, het sociale klimaat en het organiserend vermogen van de dorpsgemeenschap. Het doel van dit onderzoek was om de Vereniging Plaatselijk Belang De Voortuitgang te adviseren over hoe de kwaliteit van de leef- en woonomgeving te verbeteren. Die adviezen zijn te vinden in het rapport "Veur en deur ons saomen. Advies voor Nieuw-Balinge" van J. Rozema (2012).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's82
StatusPublished - 2012

Keywords

  • dorpen
  • leefbaarheid
  • leefomgeving

Citeer dit