Niet kunnen trakteren: Omgaan met kinderen in armoede

Annelies Kassenberg, Mariëtte Lusse

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

100 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het welvarende Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Deze kinderen ervaren vaak veel stress, wat hen belemmert in hun ontwikkeling. Zij krijgen daardoor niet dezelfde kansen als andere kinderen.
Professionals op scholen en in de kinderopvang kunnen armoede niet oplossen, maar kunnen wel veel voor deze kinderen en hun gezinnen betekenen. In dit artikel schetsen we de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede en geven we praktische handvatten hoe professionals de kinderen en gezinnen kunnen signaleren, ondersteunen en stimuleren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftDe wereld van het jonge kind
Volume2023
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 21 nov. 2023

Keywords

  • kinderarmoede
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • jonge kinderen

Citeer dit