Niet de zoveelste hulpverlener: Een verkenning van de levensloopaanpak voor personen met een hoog veiligheidsrisico

Maaike Bolhuis, Simon Venema, Sandra Vos, Petrick Glasbergen, Eric Blaauw

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

De levensloopaanpak is bedoeld om personen met multiproblematiek en een hoog veiligheidsrisico doorlopende en domeinoverstijgende zorg en ondersteuning te bieden, ook als zij hier ‘formeel’ geen recht op hebben. In deze bijdrage wordt op basis van interviews met professionals uit Noord-Nederland de vraag nader verkend hoe een optimale aanpak vorm moet krijgen. De focus ligt daarbij op wat zij moeten doen om de levensloopaanpak tot een succes te maken. De auteurs identificeren drie kenmerken of voorwaarden die volgens professionals die betrokken zijn bij de levensloopaanpak van belang zijn voor een succesvolle toepassing: (1) langdurige betrokkenheid bij de cliënt om een één-op-één vertrouwensband op te bouwen, (2) proactieve organisatie van de meest passende zorg en ondersteuning voor de cliënt, en (3) het doorbreken van barrières die de realisatie van zorg en ondersteuning voor cliënten bemoeilijken.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)16-25
Aantal pagina's9
TijdschriftParticipatie en herstel
Volume4
StatusPublished - 20 dec. 2022

Keywords

  • continuiteit van zorg
  • levensloopaanpak
  • ketenveldnorm
  • multiproblematiek
  • domeinoverstijgende aanpak

Citeer dit