Niehove anno 2011: hoe waarderen inwoners van Niehove hun leefomgeving?

Jannie Rozema, Annette van den Beemt

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

178 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Niehove is onderzoek gedaan onder inwoners van Niehove (vanaf 6 jaar) hoe zij hun leefomgeving waarderen. In dit onderzoek zijn vier domeinen betrokken die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: het wonen en de woonomgeving, het voorzieningenniveau, het sociale klimaat en het organiserend vermogen van de dorpsgemeenschap. Het doel van dit onderzoek was om de Vereniging Dorpsbelangen Niehove te adviseren over de inhoud van een nog op te stellen dorpsvisie. Die adviezen zijn te vinden in het rapport "Rustig blijven wonen in Niehove. Advies voor Niehove 3.0" van J. Rozema en A. Tjeerdsma (2011).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's62
StatusPublished - jun. 2011

Keywords

  • dorpen
  • leefomgeving
  • leefbaarheid

Citeer dit