New vortex-lift and tangential-force models for HAWT aerodynamic load prediction

Moutaz Elgammi, Gerard Schepers, Salem Osta-Oma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New vortex-lift and tangential-force models for HAWT aerodynamic load prediction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering