New opportunities for Public-Private Partnerships in the Groningen Earthquake Zone

Vertaalde titel van de bijdrage: Kansen door nieuwe vormen van publiek-private samenwerking in het Groninger aardbevingsgebied

Petra Oden, Dennis Schuldink

    Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Kansen door nieuwe vormen van publiek-private samenwerking in het Groninger aardbevingsgebied'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences