Netwerken en presteren: de invloed van persoonlijke netwerken van middelbare scholieren op hun prestatiemotivatie en hun schoolprestatie

Annette Roest, Beate Völker, Annelies Kassenberg

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Ingegaan wordt op het verband tussen persoonlijke netwerken en de schoolprestaties van middelbare scholieren. Ouders blijken niet alleen invloed te hebben op de schoolprestaties, maar vooral op de motivatie om goed te presteren op school.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-22
TijdschriftSociale wetenschappen
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2002
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • sociologie
  • scholieren

Citeer dit