Needs of direct support professionals to support people with intellectual disabilities in leading a healthy lifestyle

Annelies Overwijk, Thessa I.M. Hilgenkamp, Cees van der Schans, A. A. J. van der Putten, Aly Waninge

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities
DOI's
StatusPublished - 30 jun. 2021

Keywords

  • zorgprofessionals
  • verstandelijk gehandicapten
  • ondersteuningsbehoeftes
  • gezonde levensstijl
  • praktijk

Citeer dit