Natural gas vehicles and smart gas grids

Juliana Montoya Cardona

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  56 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article explores the applicability of smart grid concepts to the Dutch gas network by reflecting on the experience of the electricity sector.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)18-22
  TijdschriftIOP Energy Group newsletter
  Nummer van het tijdschrift47
  StatusPublished - jun. 2015

  Keywords

  • natuurlijk gas
  • aardgasvoertuigen
  • smart grids
  • groningen

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural gas vehicles and smart gas grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit