Natural gas vehicles and smart gas grids

Juliana Montoya Cardona

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article explores the applicability of smart grid concepts to the Dutch gas network by reflecting on the experience of the electricity sector.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18-22
TijdschriftIOP Energy Group newsletter
Nummer van het tijdschrift47
StatusPublished - jun 2015

Keywords

  • natuurlijk gas
  • aardgasvoertuigen
  • smart grids
  • groningen

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural gas vehicles and smart gas grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit