Namens alle belastingbetalers: dank minister Kamp!

Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

Samenvatting

"Windpark Borssele: het goedkoopste ter wereld". Aldus een juichend persbericht van het Ministerie van Economische zaken. En dat is terecht. De lage kosten betekenen een meevaller voor de Nederlandse belastingbetaler en een doorbraak voor offshore wind. Voor een groot deel is dit succes te danken aan minister Kamp en zijn ambtenaren. Toch jammer dat er naast het fenomeen "Kamervragen" niet zoiets als "Kamercomplimenten" bestaat
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 6 aug. 2016

Keywords

  • windenergie
  • kosten

Citeer dit