Naar meer onderzoekend leren in de bètalessen: Door middel van eenvoudige aanpassingen

Jannet Doppenberg, M Vos, C Baselier, R Gijsbers, S de Groot, J Vinck

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Docenten van het Peellandcollege hebben drie schooljaren deelgenomen aan de professionele leergemeenschap (PLG) ‘Talentontwikkeling door onderzoekend leren’. Tijdens schooloverstijgende bijeenkomsten met docenten van andere voscholen werden ideeën over onderzoekend leren en ervaringen met het ontwerpen en aanbieden van lessen ‘onderzoekend leren’ uitgewisseld. De docenten van het Peellandcollege hebben daarbij specifiek geprobeerd om met behulp van eenvoudige aanpassingen hun lessen meer ‘onderzoekend leren’ te maken. In dit artikel worden de opbrengsten van deelname aan deze PLG voor het Peellandcollege gepresenteerd.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)70-71
TijdschriftNVOX : tijdschrift voor natuurwetenschap op school
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • leergemeenschappen
  • onderzoekend leren

Citeer dit