Naar jongeren toe: Een kansrijke basis voor het participatie- en educatieprogramma van het MOW | Museum Westerwolde

Tekla Slangen, Corinne van Beilen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

499 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijResearch group Arts Education
Opdrachtgevend orgaanMuseum Westerwolde
Aantal pagina's17
StatusPublished - 21 dec. 2022

Keywords

  • jongeren
  • participatie
  • educatie
  • Museum Westerwolde

Citeer dit